Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 19 327 054 Kč.

Dotace: 5 798 116 Kč.

Řídíc orgán: Ministerstvo zemědělství

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Kofinancováno z Evropského námořního a rybářského fondu Operačního programu Rybářství.