Cíl realizace projektu

Výstavbou nového objektu líhně bude i po ukončení realizace projektu zajištěna produkce kvalitního násadového materiálu pro další odchov a následný prodej tržního pstruha duhového. Bude tak možné v této oblasti dál realizovat produkci ryb z akvakultury a formou prodeje nabízet široké veřejnosti kvalitní rybí svalovinu.

Využitím všech použitých zařízení a technologií (čištění vody – filtry, UV lampy, rozvody vody, okysličovací zařízení, dmychadla, čerpadla, odchovné žlaby i vaky i inkubační přístroje) dojde k maximálnímu využití kapacity líhně i úspornému hospodaření s vodou. V rámci provozu samotné líhně zde bude možné kromě pstruha duhového produkovat i další druhy ryb (např. štika) pro další odchov v rámci akvakultury.

Výstavbou nové budovy líhně vznikne i kvalitní zázemí pro obsluhu celého rybochovného zařízení, bude pořízen záložní zdroj elektrické energie pro využití v případě výpadku elektřiny. Monitorovací systém zajistí sledování a kontrolu jednak množství vody a chod jednotlivých částí rozvodů vody pro potřeby líhně – rozvody, čerpadla, akumulační nádrž, mechanické filtry s napojením a signalizací ve velíně obsluhy, tak i kontrolu činnosti vytápění a vzduchotechniky v líhni. Součástí bude i monitorovací systém sledující základní chemicko-fyzikální parametry vody v odchovných žlabech a aparátech.