Popis projektu

Stavebně se jedná o jednopodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu s rovnou, resp. sedlovou střechou. Dispozičně je objekt rozdělen na provozní budovu, líheň a technické zázemí.

Provozní budova:

  • zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zařízení, denní místnost, velín, zasedací místnost)
  • obdélníková jednopodlažní zděná budova s rovnou střechou založená na betonových pasech
  • součástí provozní budovy – monitorovací systém a tepelné čerpadlo.

Rybí líheň – produkce mladých kategorií sladkovodních druhů ryb:

  • obdélníková, jednopodlažní hala se sedlovou střechou
  • nosná konstrukce haly navržena z ocelových sloupů a vazníků, opláštění tvoří PUR panely
  • součástí líhně jsou veškerá zařízení pro inkubaci a odchov ryb (líhňařské aparáty, inkubační láhve, odchovné žlaby, všechny potřebné rozvody vody, UV lampy, dmychadla, čerpadla, biobloky).

Technické zázemí – sklad krmiv, ryb, nářadí a techniky a technická místnost:

  • budova technického zázemí je řešena obdélníková, jednopodlažní, zděná stavba s rovnou střechou, na střeše budovy jsou umístěny dva mechanické filtry a akumulační nádrž
  • filtry i nádrž budou z důvodu ochrany před mrazem chráněny přístřeškem z PUR panelů
  • podél štítové stěny technického zázemí bude zřízen přístřešek pro skladování nářadí a umístění záložního zdroje elektrické energie
  • podél čelní stěny líhně bude zřízen přístřešek se zpevněnou plochou a umístěním 4 ks plachtových rybochovných nádrží.

V rámci výstavby objektu líhně bude zřízen vodní zdroj – kopaná studna, včetně souvisejících potrubních rozvodů po prostorách i mimo prostory výrobního zařízení a mechanického předčištění. Kolem objektu líhně budou vybudovány zpevněné plochy včetně odvodnění pro pohyb obsluhy, dopravních prostředků a mechanizace.

Na viditelném místě je osazen velkoplošný panel – tabulka s informací o podpoře z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF).